หอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ให้เช่า

เมื่อต้องย้ายเข้าห้อพักหรืออพาร์ทเม้นท์ใหม่

Spread the love

การย้ายเข้าหอหักใหม่หรอเปลี่ยนห้องเช่าอพาร์ทเม้นท์อาจสร้างความไม่สบายใจให้แก่ผู้คนได้ แนวทางต่อไปนี้เป็นวิธีการแก้ใขตามแนวทางของศาสนาพุทธเพื่อลดความกังวลดังกล่าว

“ทุกสถานที่มีประวัติศาสตร์ มีตำนาน และคำเล่าขาน” พล็อตนี้ถ้าเป็นนิยายหรือละครหลังข่าว จะน่าติดตามและมีเรทติ้งติดลมบนเป็นแน่ แต่หากมีใครพูดเกี่ยวกับที่พักอาศัยอย่างหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ สิ่งที่ได้ยินได้ฟังอาจจะเกิดความตื่นตระหนก ความกังวล และเลยเถิดเป็นความหวาดกลัวขึ้นมาได้

ความหวาดกลัวจะทำให้เราคิดเพ้อเจ้อต่าง ๆ นานาว่าที่พักแห่งใหม่อาจจะมีสิ่งเร้นลับซ่อนอยู่หรือเปล่า จะเห็นว่าการจินตนาการนำมาซึ่งความหวาดกลัว แล้วเราจะทำอย่างไรดีเพื่อรับมือกับสิ่งเหล่านี้ให้ได้

แนวทางทางพุทธศาสนา ที่อาจช่วยเราให้เราคลายความกลัวลงได้

1.สร้างความรักและความปรารถนาดีให้แก่ทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ โดยจินตนาการถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ ที่แผ่ขยายไปอย่างไม่มีขอบเขต ข้ามน้ำ ข้ามทะเล ข้ามภพ ข้ามชาติ ความรักก่อให้เกิดความเมตตาที่มีอิทธิพลเชิงบวกที่ส่งไปให้แก่สิ่งเร้นลับที่มองไม่เห็น เพื่อมารับเอาส่วนบุญส่วนบุญกุศล เชื่อเถอะว่าความเมตตามีอำนาจอยู่เหนือสิ่งอื่นใด ดังนั้น คนที่มีความเมตตาอยู่ในใจตลอดเวลา จะจิตใจเข้มแข็งที่จะไม่มีสิ่งใดมาครอบงำหรือหลอกหลอนได้

2.ๆความศรัทธา เป็นพลังงานเชิงบวกที่ช่วยทะลายความหวาดกลัวให้หมดลงไปได้ ความศรัทธาในพุทธศาสนาทำให้เราไม่กลัวความตาย ดังนั้น ความศรัทธา ความประทับใจ ความเชื่อมั่น ความซาบซึ้งในศาสนาพุทธ ถือว่าเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติธรรมขั้นเริ่มต้น พลังศรัทธาเป็นตัวช่วยให้ความคิดไม่ฟุ้งซ่านได้ด้วย เพราะหากเรามีศรัทธาที่แกร่งกล้า แม้ “ความตาย” ยังไม่หวาดกลัว สิ่งเร้นลับใดก็ไม่ใช่ปัญหาที่จะเผชิญกับมันได้ และยิ่งเราศรัทธาตั้งมั่นบนความดี สิ่งต่าง ๆ รอบกายก็จะรับรู้ได้ว่าเรา “มาดี” ไม่มีเจตนาอื่นใด นอกจากการพักอาศัยที่ต้องการความสงบ

3.ความเชื่อมั่นในเหตุและผล การใฝ่รู้ในความจริง จิตจะแข็งแกร่งและมีพลังมหาศาล ทำให้เราเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่หวาดหวั่นต่ออะไรง่าย ๆ จิตที่มีพลังมากก็คือจิตที่มีสมาธิ มักจะเลือกเชื่อในเหตุและผล ไม่ค่อยเชื่อในสิ่งที่อธิบายไม่ได้ หรือสิ่งเร้นลับ เพราะเมื่อมีความใฝ่รู้ ก็อยากพิสูจน์ความจริงเพื่อหาเหตุผลสนับสนุนมายืนยันสิ่งที่สงสัย หากเรามีความเชื่อในเหตุและผล เราก็จะรู้ว่าบางอย่างไม่ได้มีอยู่จริงแต่เป็นเพียงการหลอกตัวเอง

ใครที่กังวลกับความกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็น ลองนำหลักการที่กล่าวไปใช้กำจัดความกลัว ดูว่าจะช่วยได้จริงหรือไม่ แต่หากพิจารณาอย่างดีแล้วน่าจะช่วยให้ผ่อนคลายได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียว ถึงแม้ว่าจะ

กำจัดออกไปได้ไม่หมด เพราะความกลัวสิ่งเร้นลับที่มองไม่เห็นอยู่ในวิถีของสังคมไทย บางครั้งแยกกันแทบไม่ออกระหว่างความกลัวกับความเชื่อ แต่อย่างไรก็ดีก่อนนอนไหว้พระรำลึกถึงคุณพระรัตนไตร คุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ ก็จะช่วยให้เราหลับสบายได้เช่นกัน