หอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ให้เช่า

อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับ “สัญญาเช่า” รายละเอียดสำคัญที่ห้ามมองข้าม

Spread the love

ปัจจุบันรัฐบาลได้มีการออกกฎหมายในการควบคุมสัญญาของเช่าหอพักและ อพาร์ทเมนท์ให้เช่า ที่ออกมาเพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้เช่าและผู้ให้เช่าอย่างเหมาะสม แต่หลาย ๆ คนที่เช่าอพาร์ทเมนท์ มักไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการอ่านรายละเอียดสัญญา ซึ่งหากเกิดปัญหาขึ้นมา จึงไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ได้เลย ดังนั้นการศึกษาและอ่านรายละเอียดเงื่อนไขของสัญญาเช่าก่อน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เช่า บทความนี้จึงอยากแนะนำเรื่องการพิจารณาสัญญาเบื้องต้นสำหรับผู้ที่กำลังจะนางนามในสัญญาเช่า เพื่อที่จะได้ทราบถึงสิทธิของตนเอง

รายละเอียดระเบียบ อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า

1.ระยะเวลา จะแบ่งออกเป็น ระยะเวลาการเช่า ระยะการแจ้งสิ้นสุดสัญญาเช่า ข้อกำหนดเรื่องระยะเวลาเช่าขั้นต่ำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มักจะระบุชัดเจนอยู่ในสัญญา และล้วนต้องปฏิบัติตาม

2.ค่าประกันหอพัก ค่าประกันหอพัก คือ เงินที่เจ้าของหอพักเรียกเก็บไว้เป็นจำนวนหนึ่ง เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในห้องพัก ซึ่งในสัญญาจะมีเขียนระบุเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ผู้เช่าจะต้องปฏิบัติตาม เพื่อที่จะไม่โดนหักค่าประกัน

  1. ค่าน้ำค่าไฟ ในสัญญาจะต้องมีระบุว่า ค่าน้ำและค่าไฟมีวิธีคิดเงินอย่างไร หน่วยละเท่าไหร่ ซึ่งผู้เช่าจำต้องอ่านรายละเอียดให้ดี มิเช่นนั้นหากลงนามในสัญญาไปแล้ว คุณอาจต้องเจอกับค่าน้ำค่าไฟที่สูงลิ่ว โดยที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลย

4.กฎระเบียบของหอพัก หอพักแต่ละที่จะมีกฎระเบียบแตกต่างกัน ซึ่งก่อนลงนามควรศึกษาให้ดี จะได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นภายหลัง เช่น เรื่องจำนวนผู้อยู่อาศัยจะต้องมีระบุชัดเจน เช่นเข้าพักได้ไม่เกิน 2 หรือ 3 คนต่อห้อง หรือ ข้อกำหนดเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ซึ่งบางแห่งอาจมีข้อกำหนดชนิดของสัตว์เลี้ยง หรือข้อห้ามนำมาเลี้ยงอย่างเด็ดขาด

5.กำหนดการจ่ายค่าเช่าให้แต่ละเดือน ผู้เช่าควรตรวจดูในสัญญาว่ามีกำหนดเวลาหรือไม่ และเวลาที่กำหนดไว้สามารถปฏิบัติตามได้หรือไม่ และหากเลยระยะเวลาที่กำหนดจะมีค่าปรับหรือไม่ หากมีค่าปรับมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่

  1. การตรวจเช็คสภาพห้อง ก่อนลงนามสัญญาเช่า ผู้เช่าควรตรวจดูห้องพักอย่างละเอียดเสียก่อน ว่ามีสภาพอย่างไร มีสิ่งชำรุดเสียหายหรือไม่ หากเป็นไปได้ควรจดรายการข้าวของเสียหายเอาไว้ก่อนที่จะลงนามในสัญญา เพื่อเป็นหลักฐานควรข้าวของเสียหายหรือจุดชำรุดอยู่ก่อนแล้วในห้องพัก

7.ค่าบริการอื่น ๆ นอกจากค่าเช่าและค่าน้ำค่าไฟแล้ว ควรตรวจสอบในสัญญาว่า ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกจากนี้ที่ต้องชำระหรือไม่ เช่น ค่าอินเตอร์เน็ต ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าฟิตเนส ค่าส่วนกลาง เป็นต้น

ทั้งหมดนี้เป็นรายละเอียดคร่าว ๆ ที่สำคัญ ๆ สำหรับผู้เช่า โดยเฉพาะกับสิ่งของเสียหาย ซึ่งการพูดไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐานใด ๆ ได้ หากมีการตกลงกันระหว่างผู้เช่ากับเจ้าของอพาร์ทเมนท์แล้ว ควรบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยอาจะทำได้ง่าย ๆ โดยเขียนกำกับลงในสัญญาแล้วเซ็นต์กำกับ อีกทั้งสัญญาควรมีสองฉบับที่เหมือนกัน ที่ผู้เช่าและผู้ให้เช่าต่างเก็บไว้คนละ 1 ฉบับ