หอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ให้เช่า

หอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ให้เช่า กับฤกษ์ยาม

Spread the love

อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า

ความเชื่อเรื่องฤกษ์ยามเป็นของคู่กันของมนุษย์เรา ไม่ว่าจะทำกิจกรรมใดก็แล้วแต่หากมีวันเวลาที่ดีและเหมาะสม ดินฟ้าอากาศเป็นใจ เทวดาอารักษ์ ก็จะคุ้มครองก็จะช่วยเสริมให้กิจกรรมเหล่านั้นลุล่วงไปด้วยดี การย้ายเข้าหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ใหม่ก็เหมือนกัน ความเชื่อที่ว่าฤกษ์งามยามดี ๆ ผู้พักอาศัยจะอยู่เย็นเป็นสุขนั้น ว่ากันว่าที่พักอาศัยแต่ละที่มีพลังชีวิตและดวงชะตาเป็นของตนเอง ซึ่งขึ้นอยู่กับทิศทางและองศาที่แตกต่างกันของหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์นั้น เราลองไปดูกันว่า “ฤกษ์ยามที่ดี” ตามธรรมเนียมของชาวจีนมีประโยชน์อย่างไร

* ฤกษ์ยามที่ดีช่วยปัดเป่าพลังด้านมืดออกไปจากพื้นที่ การได้ฤกษ์ดีเป็นมงคลในการย้ายเข้าหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ เป็นการทำให้พลังด้านสว่างลุกโชนขึ้นมาขับไล่พลังในด้านมืดออกไปให้หมดสิ้น และนำโชคลาภวาสนามาสถิตในตัวอาคารที่เราย้ายมาอยู่ใหม่ ตามความเชื่อของชาวจีนซินแสจะจุดประทัดตรงตำแหน่งมงคลในวันที่ย้ายเข้าอยู่ในวันนั้น แต่ปัจจุบันใช้วิธีการทุบ เคาะ ตอก กระทบ เอาพลังดีมาทดแทนการจุดประทัดก็ทำได้เช่นกัน พลังดีด้านสว่างเมื่อมาทดแทนพลังเก่า ๆ เมื่อประสานกับดวงชะตาของผู้เช่าแล้วก็จะส่งเสริมให้ครอบครัวมีความสุข นำมาซึ่งโชคลาภด้วย

* ฤกษ์ยามที่ดีช่วยให้ผู้เช่ามีความปลอดภัย เพราะการย้ายเข้าหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ให้เช่าใหม่ ก็คือการหาที่หลับที่นอนในบ้านหลังใหม่ ทิศทางในการนอนของผู้เช่าจะช่วยให้ปลอดภัยจากพลังด้านมืดทั้งปวง และเสริมสร้างพลังสว่างอีกด้วย การนอนในสถานที่ใหม่จึงสำคัญมาก เพราะเราต้องอยู่ในทิศทางยาวนาน 6-8 ชั่วโมงเลยทีเดียว การนอนจึงไม่ควรผิดทิศผิดทาง และควรต้องมีฤกษ์ที่ดีช่วยเสริมด้วย

เมื่อเห็นถึงประโยชน์ของฤกษ์งามยามดีในการย้ายเข้าที่พักแห่งใหม่แล้ว เราลองมาดูว่าจะทำอย่างไรจึงจะถือว่าการย้ายเข้าที่พักสมบูรณ์แบบตามความเชื่อของชาวจีน

เริ่มตั้งแต่เมื่อได้ฤกษ์ดียามเด่นเป็นศรีสง่าแล้วการนอนในห้องพักใหม่ครั้งแรกจึงมีความสำคัญ เมื่อเข้ามาที่ห้องพักแล้วให้เปิดประตูหน้าต่างรับเอาพลังงานหมุนเวียนเข้ามาในห้องพร้อมกับตัวเรา เปิดไฟให้แสงสว่างทุกดวง เปิดเครื่องโทรทัศน์ เครื่องเสียง พัดลม เครื่องปรับอากาศ เปิดก๊อกน้ำ จุดเตาแก๊ส และสิ่งที่ระมัดระวังไม่ควรมีการเจาะพนัง ตอกตะปู ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นพลังงานด้านไม่ดีให้ฟุ้งกระจายได้

หลังจากนั้นให้นอนพักผ่อนตามตำแหน่งทิศทางที่เหมาะสมจะนอนหลับไปเลยหรือไม่ก็ได้ หากได้ปฏิบัติตามที่กล่าวมาแล้วถือว่าการย้ายเข้าที่พักแห่งใหม่เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ จะส่งผลให้ตัวเราและครอบครัวปลอดภัยคลาดแคล้วจากอันตรายใด ๆ บังเกิดแต่สิ่งที่ดี ๆ เข้ามาในชีวิต