หอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ให้เช่า

รู้ก่อนอยู่…ทำความเข้าใจกับ “เงินค่าประกันหอพัก”

Spread the love

หากจะกล่าวถึงที่อยู่อาศัยแล้ว อาจมีปัจจัยหลายอย่างที่บางคนต้องมองหาหอพักเพื่ออาศัยชั่วคราว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลของปัญหาทางด้านการเดินทางจากสถานที่ทำงานหรือที่เรียน หรือแม้แต่ปัญหาสถานทางการเงินที่ไม่อาจหาซื้อที่พักอาศัยได้ การเช่าหอพักจึงเป็นสิ่งตอบโจทย์และคุ้มค่า และในแต่หอพักหรืออพาร์ทเม้นท์นั้น ต้อง “จ่ายค่าประกัน” ก่อนเข้าพักเสมอ

ค่าประกันหอพัก คือ เงินมัดจำที่ผู้เช่าจะต้องจ่ายให้กับทางหอพัก โดยจะได้รับคืนเมื่อย้ายออกจากหอพัก ผู้เช่าจะได้รับคืนเงินเต็มจำนวนหากผู้เช่าไม่ได้ละเมิดข้อตกลง ๆ ใด ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ตามสัญญาเช่า ซึ่งเรื่องเงินค่าประกัน นี่แหละ ที่มักเป็นปัญหาระหว่างผู้เช่ากับเจ้าของหอพักอยู่เสมอ ซึ่งโดยปกติแล้วก่อนจะเข้าพัก ต้องมีการลงนามสัญญาก่อนเช่าพัก เพื่อให้ผู้เช่าและเจ้าของหอพักได้รับทราบเงื่อนไขตรงกัน อีกทั้ง ทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 เจ้าของที่พักจะเรียกเก็บเงินประกันได้ไม่เกินราคาของค่าเช่าหนึ่งเดือน เช่น ราคาห้องเดือนละ 4,000 บาท ค่าประกันที่เรียกเก็บได้คือ 4,000 บาท ทางหอพักจะเก็บเกินไม่ได้ แต่หอพักส่วนใหญ่จะเรียกเก็บเกินกว่า 2-3 เดือน บางที่เก็บมากถึง 6 เดือน เลยทีเดียว นั่นขึ้นอยู่กับความพอใจของทั้งสองฝ่าย อาจประเมินได้จากสภาพห้องว่าราคาที่ทางหอพักตั้งไว้เหมาะสมหรือไม่

สิ่งที่หอพักมักจะหาเรื่องในการหักค่าประกันห้องมากที่สุด

  1. สภาพห้อง หากสภาพห้องทรุดโทรมลงกว่าเดิม มีจุดเสียหาย เช่น รอยตอกตะปู พื้นแตก จุดนี้หอพักมักจะคิดค่าเสียหายจากผู้เช่า ด้วยเหตุนี้ผู้เช่าต้องตรวจดูห้องพักก่อนเข้าพักในวันแรกเสมอ รวมถึงทำเป็นหลักฐานแจ้งเจ้าของหอพักให้ทราบด้วย เพราะหากไม่ตรวจเช็ค ในช่วงการย้ายออก นอกจากจะไม่ได้เงินค่าประกันคืนแล้ว ผู้เช่าอาจต้องเสียเงินเพิ่มอีกด้วย
  2. ก่อนลงนามผู้เช่าควรตรวจดูวันที่ในสัญญาให้ดี เพราะหากต้องการแจ้งออก อาจโดนหักค่าประกัน เพราะวันที่ในสัญญาไม่ตรงกับความเป็นจริง เราอาจโดนหักค่าประกันเพราะการอยู่ไม่ครบระยะเวลาในสัญญา
  3. หากต้องการย้ายออกผู้เช่าควรรีบแจ้งต่อเจ้าของหอพักก่อนระยะเวลาที่กำหนด เช่น หากในสัญญาแจ้งว่าต้องบอกล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก็ควรปฏิบัติตาม ไม่เช่นนั้นอาจเป็นเหตุให้เจ้าของหอพักยึดเงินค่าประกันทั้งหมดได้

ทั้งนี้ทั้งนั้น อาจจะมีเจ้าของหอพักที่ไร้จริยธรรม ที่ยึดค่าประกันทั้งหมด โดยใช้ข้ออ้างเรื่องความเสียหายเป็นหลัก โดยมีค่าใช้จ่ายสิ่งของที่เกินจริง หากมีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้น เพื่อปกป้องรักษาสิทธิ ผู้เช่าสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ ซึ่งปัจจุบัน ทางหน่วยงานได้แจ้งว่า มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องค่าประกันห้องพัก เข้ามามากมาย ซึ่ง สคบ.จะทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามความเหมาะสมในแต่ละข้อ เพื่อความยุติธรรมทั้งสองฝ่าย